Lergaard, Niels (1893-1982)

IMG_1627Olie på lærred. Norsk landskab med figurer, betegnet på bagsiden “August morgen”. Sign. Niels Lergaard, 1924. Str. 100*120 cm. Fra egnen Ryfylke. Eet af få malerier som ikke gik tabt ved brand i hjemmet. Maleriet er gengivet i litt. mange steder og udstillet på stort set alle betydende udstillnger af Lergaards værker på museer i ind-og udland. Tidl. i Grosserer Helmer Engel’s samling.

Pris kr. 48.000